Tekstovi hr

Pismo mladom gay katoliku

Pismo je objavljeno u Međunarodnoj katoličkoj teološkoj reviji Concilium u broju posvećenom „Homoseksualnostima“ (siječanj 2008). Castellano • Deu... Read More...